EnergyBox Projekt
mgr inż. Tomasz Wąsak
+48 604 250 519
e-mail:   tomasz.wasak@energybox.pl
             tomaszwasak@gmail.com


Ministerstwo Infrastruktury


IT energopol


INTERsoft


tlumaczenialotnicze


RABValid XHTML 1.0 Transitional

AKTY PRAWNE

               

Gdzie szukać specjalisty?

Zainteresowani znajdą osoby uprawnione do sporządzania świadectw wśród osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed Ministrem Infrastruktury lub ukończyły równoważne studia podyplomowe. Osoby te wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Ministra Infrastruktury. Ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej mogą sporządzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Często osoby uprawnione należą do izb samorządu zawodowego i do stowarzyszeń naukowo-technicznych. Specjalistę, który sporządza świadectwa charakterystyki energetycznej można odnaleźć w ten sam sposób, jak projektanta, przy zachowaniu tych samych podstawowych zasad. Istotnym elementem pozyskiwania wiedzy o świadczących te usługi będzie informacja zamieszczana przez samych uprawnionych w ogłoszeniach oraz na stronach internetowych.

Copyright © by www.EnergyBox.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.