EnergyBox Projekt
mgr inż. Tomasz Wąsak
+48 604 250 519
e-mail:   tomasz.wasak@energybox.pl
             tomaszwasak@gmail.com


Ministerstwo Infrastruktury


IT energopol


INTERsoft


tlumaczenialotnicze


RAB


Valid XHTML 1.0 Transitional

PRZYKŁADOWE CENY


Obiekt Cena*
Lokal mieszkalny 350 PLN
Dom jednorodzinny 600 PLN
Budynek wielorodzinny 1300 PLN
Budynek użyteczności publicznej 1500 PLN

* Przedstawiona powyżej cena jest ceną orientacyjną wykonania świadectwa energetycznego i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz nie jest i nie może stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)


Wykonane świadectwo obejmuje cztery egzemplarze świadectwa oraz płytę CD zawierającą wszystkie obliczenia.
Cena podlega każdorazowo negocjacjom w zależności od wielkości oraz stopnia złożoności obliczeniowej obiektu certyfikowanego.

               

Czy każdy budynek musi posiadać świadectwo energetyczne?

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje sie dla budynków:

  1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
  6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Copyright © by www.EnergyBox.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.