Uprawnienia


Valid XHTML 1.0 Transitional

KONTAKT

mgr inż. Tomasz Wąsak

Adres:
ul. Zamiany 9/49
02-786 Warszawa
NIP: 951-217-16-72

Kontakt telefoniczny:
+48 604 250 519

Kontakt mailowy:
tomasz.wasak@energybox.pl
tomaszwasak@gmail.com

               

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali mogą sporządzać osoby, które ukończyły studia magisterskie albo inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych i które posiadają uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze lub złożą z wynikiem pozytywnym egzamin albo ukończą odpowiednie studia podyplomowe. Ponadto na osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nałożono obowiązki związane z ich działalnością oraz udostępnianiem, sporządzaniem i przechowywaniem świadectw, a także wprowadzono obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC powstaje od 1 stycznia 2010 r.

Copyright © by www.EnergyBox.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.