EnergyBox Projekt
mgr inż. Tomasz Wąsak
+48 604 250 519
e-mail:   tomasz.wasak@energybox.pl
             tomaszwasak@gmail.com


Ministerstwo Infrastruktury


IT energopol


INTERsoft


tlumaczenialotnicze


RAB
Valid XHTML 1.0 Transitional

OFERTA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku budowlanego i mieszkaniowego oferujemy Państwu wykonanie:

 1. Świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali:
 • Mieszkalnych
 • Handlowo-Usługowych
 • Użyteczności Publicznej
 1. Charakterystyki energetycznej dla projektowanych budynków

 2. Projektów instalacji sanitarnych:
 • Gazowych
 • Wodno – Kanalizacyjnych
 • Centralnego Ogrzewania
 • Wentylacji i Klimatyzacji
 • Pożarowych
 • Tłumaczenia dokumentacji technicznych (angielski, rosyjski)

Zapraszamy do współpracy deweloperów, firmy budowlane, architektów, agencje nieruchomości oraz klientów indywidualnych.

               

Kiedy potrzebne świadectwo energetyczne?

Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:

 1. przeniesienie własności:
 1. budynku
 2. lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
 3. będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
 1. zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej
 2. powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.
Copyright © by www.EnergyBox.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.