EnergyBox Projekt
mgr inż. Tomasz Wąsak
+48 604 250 519
e-mail:   tomasz.wasak@energybox.pl
             tomaszwasak@gmail.com


Ministerstwo Infrastruktury


IT energopol


INTERsoft


tlumaczenialotnicze


RAB

Valid XHTML 1.0 Transitional

REALIZACJE

 1. Świadectwo energetyczne
  Budynek jednorodzinny w Łomiankach.
  Kubatura budynku V=1088,8 m3 ; Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af = 211m2

 2. Świadectwo energetyczne
  Budynek jednorodzinny w Jesówce/k. Zalesia Górnego
  Kubatura budynku V=839,0 m3 ; Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af = 300m2

 3. Świadectwo energetyczne
  Budynek jednorodzinny na ul. Bocianiej 22 w Warszawie.

 4. Świadectwo energetyczne
  Budynek jednorodzinny w Warszawie. Kubatura budynku V=190 m3 ; Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af = 82,7m2

 5. Projekt wykonawczy doposażenia w instalację centralnej ciepłej wody
  Budynek wielorodzinny w Warszawie.

 6. Projekt budowlany wymiany wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
  wraz ze zmianą lokalizacji kurka głównego gazowego.
  Budynek przy ul. Górczewskiej 1 w Warszawie.

 7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację instalacji przeciwpożarowej z dostosowaniem do aktualnych przepisów w budynku Zespołu Szkół nr 66 przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie.
  Kubatura budynku ok. 18 000 m2.

 8. Inwentaryzacja odtworzeniowa robocza dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narbutta 22 /OFICYNA/ w Warszawie.

 9. Projekt budowlano – wykonawczy wymiany wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego,
  wraz ze zmianą lokalizacji kurka głównego gazowego.
  Budynek przy ul. Płockiej 35 w Warszawie.

 10. Projekt wykonawczy doposażenia w instalację centralnej ciepłej wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
  Budynek przy ul. Kazimierzowskiej 83 w Warszawie.

 11. Charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego przy ul. Piaski w miejscowości Słomczyn.

 12. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wraz z wymianą kurka głównego gazowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku mieszkalnego przy ul.Puławskiej 26 w Warszawie.

               

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Copyright © by www.EnergyBox.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.