LOGO
EnergyBox Projekt
mgr inż. Tomasz Wąsak
+48 604 250 519
e-mail:   tomasz.wasak@energybox.pl
             tomaszwasak@gmail.com


Ministerstwo Infrastruktury


IT energopol


INTERsoft


tlumaczenialotnicze


RAB


Valid XHTML 1.0 Transitional

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE:

Dokument wykonywany przez uprawnionego specjalistę, ważny przez 10 lat, którego podstawą jest charakterystyka energetyczna nieruchomości, określająca wartość energii niezbędnej do spełnienia różnych potrzeb związanych z jej użytkowaniem. W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne w zależności od przeznaczenia i standardu nieruchomości oraz stanu jego systemów instalacyjnych według obiektywnych cech, a nie rzeczywistej zużytej energii, która zależy od sposobu eksploatacji i przyjętych zwyczajów. Charakterystyka energetyczna jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych, dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania na energię na cele centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także oświetlenia. Certyfikat energetyczny sporządzany jest w formie pisemnej i elektronicznej.

               

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Copyright © by www.EnergyBox.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.